Алу спојка со холендер ПРЕСС
Код Величина количина/кутија
5009 16 x 1/2" 10/100
Тее Алу Спојка ал-пекс за ПРЕСС
Код Величина количина/кутија
5009 20 x 16 x 16 10/100
5004 20 x 16 x 20 10/100
5005 26 x 16 x 20 10/100
5006 26 x 16 x 26 10/100
Дупла алу спојка за ПРЕСС
Код Величина количина/кутија
5007 20 x 16 x 16 10/100
5008 20 x 16 x 20 10/100
Алу Спојка ал-пекс за ПРЕСС Maшки
Код Величина количина/кутија
5000 16 x 1/2" 10/100
5001 20 x 3/4" 10/100
5002 26 x 1" 10/100