Те спојка женски навој за пекс црево
Код Величина количина/кутија
5181 16 x 1/2" x 16 10/90
35182 22 x 3/4" x 22 5/70
Те спојка за пекс црево
Код Величина количина/кутија
5177 16 x 16 x 16 10/100
5178 22 x 22 x 22 5/60
Завршно колено плав (албо+бокс) комплет
Код Величина количина/кутија
5192 16 x 1/2" 1/100
Завршно колено месинг (албо 90*) зиден надворешен
Код Величина количина/кутија
5191 16 x 1/2 1/100
Завршно колено сив (албо+бокс) комплет
Код Величина количина/кутија
5193 16 x 1/2 1/100
Штопна женска месинг
Код Величина количина/кутија
5105 1/2" 25/100
5106 3/4" 10/100
5107 1" 10/100
Дупла спојка за пекс црево
Код Величина количина/кутија
5165 16 x 16 10/100
5166 22 x 22 10/100
Штопна женска никлована
Код Величина количина/кутија
5108 1/2" 25/600
5109 3/4" 10/300
5110 1" 10/200
Колено никел женско / женско
Код Величина количина/кутија
5161 1/2"x1/2" 10/180
5162 3/4" x 3/4" 5/100
5163 1" x 1" 5/80
Колено месинг машко / женско
Код Величина количина/кутија
5131 1/2" x 3/4" 10/100
5132 1/2" x 1" 10/100
5133 3/4" x 1" 10/100
Колено никел машко / женско
Код Величина количина/кутија
5155 1/2"x1/2" 10/150
5156 3/4"x3/4" 5/40
5157 4" 2.47 5/60
ART. 1570 Тее месинг
Код Величина количина/кутија
5146 1/2" x 1/2" x 1/2" 10/100
5147 3/4" x 3/4"x 3/4" 5/50
5148 1" x 1" x1" 5/25
Тее никел
Код Величина количина/кутија
5149 1/2" x 1/2" x 1/2" 10/100
5150 3/4" x 3/4"x 3/4" 5/50
5151 1" x 1" x1" 5/25
Крстач никел
Код Величина количина/кутија
5164 1/2" 5/80
Наставек-продолжеток машко/женски хром
Код Величина количина/кутија
5139 1/2 x 10 mm /
5140 1/2 x 15 mm /
5141 1/2 x 20 mm /
5142 1/2 x 25 mm /
5143 1/2 x 30 mm /
Наставек-продолжеток машко/женски месинг
Код Величина количина/кутија
5134 1/2 x 10 mm /
5135 1/2 x 15 mm /
5136 1/2 x 20 mm /
5137 1/2 x 25 mm /
5138 1/2 x 30 mm /
Алу спојка женски навој за ал-пекс црево
Код Величина количина/кутија
5011 16 x 2.0 x 1/2" 10/100
5012 20 x 2.0 x 3/4" 5/100
5013 26 x 3.0 x 1" 5/50
Алу спојка машки навој за ал-пекс црево
Код Величина количина/кутија
5014 16x2.0-1/2" 10/100
5015 18x2.0-1/2" 10/100
5016 20x2.0-3/4" 5/100
5017 26 x 3.0 x 1" 5/50
5018 32 x 3.0 x 1" 5/50
Ек вентил комбиниран со филтер и флексибилен наставак
Код Величина количина/кутија
5082 1/2" x10 15/60
Ек вентил со права рачка и розетна
Код Величина количина/кутија
5080 1/2" x 3/8" 10/50
5081 1/2" x 1/2" 10/50
Тее алу спојка женски навој за ал-пекс црево
Код Величина количина/кутија
5020 16 x 1/2" x 16 5/50
5021 18 x 1/2" x 18 5/50
5022 20 x 3/4" x 20 5/50
5023 26 x 1" x 26 5/25
5024 32 x 1" x 32 5/20
Аголна алуспојка машки навој за ал-пекс црево
Код Величина количина/кутија
5032 16 x 2.0 x 1/2" 10/100
5033 18 x 2.0 x 1/2" 10/100
5034 20 x 2.0 x 3/4" 5/100
5035 26 x 3.0 x 1" 5/50
5036 32 x 3.0 x 1" 5/25
Аголна алуспојка женски навој за ал-пекс црево
Код Величина количина/кутија
5038 16 x 2.0 x 1/2" 10/100
5039 18 x 2.0 x 1/2" 10/100
5040 20 x 2.0 x 3/4" 5/100
5041 26 x 3.0 x 1" 5/50
5042 32 x 3.0 x 1" 5/25
Тее алу спојка масхки навој за ал-пекс црево
Код Величина количина/кутија
5025 16 x 1/2" x 16 10/100
5026 18 x 1/2" x 18 5/50
5927 20 x 3/4" x 20 5/50
5028 26 x 1" x 26 5/45
5029 32 x 1" x 32 5/20
Дупла алу спојка за ал-пекс црево
Код Величина количина/кутија
5010 16 x 16 10/100
Тее алуспојка за ал-пекс црево
Код Величина количина/кутија
5019 16 x 16 x 16 10/100
5031 20 x 16 x 16 5/50
5030 20 x 16 x 20 5/50
Дупла аголна алуспојка за ал-пекс црево
Код Величина количина/кутија
5037 16 x 16 10/100
Завршно колено никел (албо + бокс) зиден надворешен
Код Величина количина/кутија
5043 16 x 1/2 1/100