Нипла редуцир месинг
Код Величина количина/кутија
5093 3/8" x 1/4" 10/100
5094 1/2" x 3/4" 10/100
5095 1/2" x 3/8" 10/100
5096 3/4" x 1/2" 10/100
5097 1" x 1/2" 5/100
5098 1" x 3/4" 5/100
Штопна машка никлована
Код Величина количина/кутија
5102 1/2" 25/600
5103 3/4" 25/300
5104 1" 10/180
Штопна машка месинг
Код Величина количина/кутија
5099 1/2" 25/100
5100 3/4" 25/100
5101 1" 10/100
Муф Редуцир никел
Код Величина количина/кутија
5131 1/2" x 3/4" 10/100
5132 1/2" x 1" 10/100
5133 3/4" x 1" 10/100
Редуцир месинг
Код Величина количина/кутија
5111 1/2" x 3/4" 25/250
5112 1/2" x 3/8" 25/250
5113 3/4" x 1/2" 25/250
5115 1" x 3/4" 25/250
5114 1" x 1/2" 25/250
5117 5/4" x 1" 25/250
5116 5/4" x 1/2" 25/250
5119 2" x 5/4" 25/250
5118 2" x 1" 25/250
Редуцир никел
Код Величина количина/кутија
5123 1/2" x 3/8" 25/25025/250
5120 3/4" x 1/2" 25/250
5122 1" x 3/4" 25/250
5121 1" x 1/2" 25/250
Дупла нипла месинг
Код Величина количина/кутија
5083 1/8" x 1/8" 10/100
5084 1/4" x 1/4" 10/100
5085 3/8" x 3/8" 10/100
5086 1/2" x 1/2" 10/100
5087 3/4" x 3/4" 10/100
5088 1" x 1" 10/100
5089 5/4" x 5/4" 10/100
 
Дупла нипла никел
Код Величина количина/кутија
5090 1/2" x 1/2" 10/100
5091 3/4" x 3/4" 10/100
5092 1" x 1" 10/100
Муф месинг
Код Величина количина/кутија
5124 1/2"x1/2" 10/100
5125 3/4" x 3/4" 10/100
5126 1" x 1" 10/100
5127 5/4" x 5/4" 10/100
Муф никел
Код Величина количина/кутија
5128 1/2" x 1/2" 10/100
5129 3/4" x 3/4" 10/100
5130 1" x 1" 5/50
Тее редуцир никел
Код Величина количина/кутија
5144 3/4" x 1/2" x 3/4" 5/25
5145 1" x 1/2" x1" 5/25
Колено месинг женско / женско
Код Величина количина/кутија
5158 1/2" x 1/2" 10/100
5159 3/4" x 3/4" 5/100
5160 1" x 1" 5/75
Колено никел женско / женско
Код Величина количина/кутија
5161 1/2" x 1/2" 10/180
5162 3/4" x 3/4" 5/100
5163 1" x 1" 5/80
Колено месинг машко / женско
Код Величина количина/кутија
5131 1/2" x 1/2" 10/100
5132 1/2" x 1" 10/100
5133 3/4" x 1" 10/100
Колено никел машко / женско
Код Величина количина/кутија
5155 1/2" x 1/2" 10/150
5156 3/4" x 3/4" 5/60
5157 1" x 1" 5/40
Тее месинг
Код Величина количина/кутија
5146 1/2" x 1/2" x 1/2" 10/100
5147 3/4" x 3/4"x 3/4" 5/50
5148 1" x 1" x 1" 5/25
Тее никел
Код Величина количина/кутија
5149 1/2" x 1/2" x 1/2" 10/100
5150 3/4" x 3/4"x 3/4" 5/50
5151 1" x 1" x 1" 5/25
Крстач никел
Код Величина количина/кутија
5164 1/2" 5/80
Тее редуцир месинг
Код Величина количина/кутија
?? 3/4" x 1/2" x 3/4" 5/80
  1" x 1/2" x 1"  
Наставек-продолжеток машко/женски хром
Код Величина количина/кутија
5139 1/2 x 10 mm  
5140 1/2 x 15 mm  
5141 1/2 x 20 mm  
5142 1/2 x 25 mm  
5143 1/2 x 30 mm  
Наставек-продолжеток машко/женски месинг
Код Величина количина/кутија
5134 1/2 x 10 mm  
5135 1/2 x 15 mm  
5136 1/2 x 20 mm  
5137 1/2 x 25 mm  
5138 1/2 x 30 mm  
Алу спојка женски навој за ал-пекс црево
Код Величина количина/кутија
5011 16 x 2.0 x 1/2" 10/100
5012 20 x 2.0 x 3/4" 5/100
5013 26 x 3.0 x 1" 5/50
Алу спојка машки навој за ал-пекс црево
Код Величина количина/кутија
5014 16 x 2.0 - 1/2" 10/100
5015 18 x 2.0 - 1/2" 10/100
5016 20 x 2.0 - 3/4" 5/100
5017 26 x 3.0 x 1" 5/50
5018 32 x 3.0 x 1" 5/50
Ек вентил комбиниран со филтер и флексибилен наставак
Код Величина количина/кутија
5082 1/2" x 10 15/60
Ек вентил со права рачка и розетна
Код Величина количина/кутија
5080 1/2" x 3/8" 10/50
5081 1/2" x 1/2" 10/50
Тее алу спојка женски навој за ал-пекс црево
Код Величина количина/кутија
5020 16 x 1/2" x 16 5/50
5021 18 x 1/2" x 18 5/50
5022 20 x 3/4" x 20 5/50
5023 26 x 1" x 26 5/25
5024 32 x 1" x 32 5/25
Аголна алу спојка машки навој за ал-пекс црево
Код Величина количина/кутија
5032 16 x 2.0 x 1/2" 10/100
5033 18 x 2.0 x 1/2" 10/100
5034 20 x 2.0 x 3/4" 5/100
5035 26 x 3.0 x 1" 5/50
5035 32 x 3.0 x 1" 5/25
Аголна алу спојка женски навој за ал-пекс црево
Код Величина количина/кутија
5038 16 x 2.0 x 1/2" 10/100
5039 18 x 2.0 x 1/2" 10/100
5040 20 x 2.0 x 3/4" 5/100
5041 26 x 3.0 x 1" 5/50
5042 32 x 3.0 x 1" 5/25
Тее алу спојка машки навој за ал-пекс црево
Код Величина количина/кутија
5025 16 x 1/2" x 16 5/100
5026 18 x 1/2" x 18 5/50
5027 20 x 3/4" x 20 5/50
5028 26 x 1" x 26 5/45
5029 32 x 1" x 32 5/20
Дупла алу спојка за ал-пекс црево
Код Величина количина/кутија
5010 16 x 16 10/100
Тее алуспојка за ал-пекс црево
Код Величина количина/кутија
5019 16 x 16 x 16 10/100
5031 20 x 16 x 16 5/50
5030 20 x 16 x 20 5 /50
Дупла аголна алуспојка за ал-пекс црево
Код Величина количина/кутија
5037 16 x 16/td> 10/100
Завршно колено никел (албо + бокс) зиден надворешен
Код Величина количина/кутија
5043 16 x 1/2 1/100