ART. 2948 Ek ventil I kombinuar me filter dhe vazhdues fleksibil
Kod Madhësi njësi / kuti
303 1/2" x 10 15/60
ART. 2956 Ek ventil me filter dhe rosete
Kod Madhësi njësi / kuti
297 1/2" x 3/8" 15/60
298 1/2" x 1/2" 15/60
ART.3901C Ek ventil me dorez te drejt dhe rosete
Kod Madhësi njësi / kuti
301 1/2" x 3/8" 10/50
302 1/2" x 1/2" 10/50
ART.2953 Ek ventil per maqine me rosete
Kod Madhësi njësi / kuti
299 1/2" x 3/4" 15/60