ART. 1917 - 1927SUN Valvole sigurimi per Solar temp. max.= 160 ° C
Kod Madhësi njësi / kuti
890 1/2 -3 " bar 1/40
ART. 4735 E Avtomatik per Solar
Kod Madhësi njësi / kuti
3500 2 sensor 1/20
ART. 1917- 1900 SUN Valvole per ajrosje automatike per Solar 180°C
Kod Madhësi njësi / kuti
1269 1/2" 1/50
ART. 1118 Kryq mesingu per Solar me lidhse per baker
Kod Madhësi njësi / kuti
928 22 х 22 х 1/2 х 1/2 5/50
ART. 9561 Т Probe per sond f-6 mm per Solar
Kod Madhësi njësi / kuti
917 F 6 mm x 1/2" 5/15
ART. 3353 G Valvole mekanike per ajrosje, per Solar, me dikton prej bakri
Kod Madhësi njësi / kuti
1048 1/2" 10/500
ART.1001-1101 Lidhse e dyfisht per Solar
Kod Madhësi njësi / kuti
1046 22 х 22 5/75
ART.1005-1105 Lidhse e dyfisht kendore per Solar
Kod Madhësi njësi / kuti
1047 22 х 22 5/75
ART.1035-1135 Tapa per panel Solar
Kod Madhësi njësi / kuti
929 22 5/150