ART. 3130 N Filter uji me vetepastrim dhe holender shtypje max. 25 bar, 100 mikrona
Kod Madhësi njësi / kuti
519 3/4" 1/14
558 1" 1/14
ART. 3140 Kartrixh per filter 100 mikrona
Kod Madhësi njësi / kuti
1285 3/4" -1" 1/50
ART. 3135 N Filter uji me vetepastrim me trup xhamidhe holender shtypje max. 25 bar, 100 mikrona
Kod Madhësi njësi / kuti
1278 3/4" 1/14