Kolektor-shpemdares krom - GF 16x1/2" distanca 36mm me 2,3,4 dhe 5 dalje komplet me lidhse
Kod Madhësi njësi / kuti
3990 BLUE 16 x 2.0 x 3/4" 4/64
3991 BLUE 16 x 2.0 x 1" 4/64
Kolektor-shpemdares krom - GF 16x1/2" distanca 36mm me 2,3,4 dhe 5 dalje komplet me lidhse
Kod Madhësi njësi / kuti
3990 RED 16 x 2.0 x 3/4" 4/64
3991 RED 16 x 2.0 x 1" 4/64
Kolektor-shpemdares mesing
Код Величина количина/кутија
5049 1" x T - 4 1/70
5050 1" x T - 5 1/45
5051 1" x T - 6 1/30
5052 1" x T - 7 1/25
5053 1" x T - 8 1/32
5044 3/4" x T - 4 1/12
5045 3/4" x T - 5 1/10
5046 3/4" x T - 6 1/10
5047 3/4" x T - 7 1/100
5048 3/4" x T - 8 1/5