Valvole e drejtë femrore për radijatore
Kod Madhësi njësi / kuti
5073 1/2" 10/60
Koke termostatike për dysheme
Kod Madhësi njësi / kuti
5054 230V 1
Valvolë e kthyese kendore femrore për radijatore
Kod Madhësi njësi / kuti
5076 1/2" 10/60
Valvolë termostatike kendore femrore
Kod Madhësi njësi / kuti
5078 1/2" 10/60
Valvolë kthyese e drejt femrore për radijatore
Kod Madhësi njësi / kuti
5075 1/2" 10/60
Valvolë termostatike e drejt femrore
Kod Madhësi njësi / kuti
5077 1/2" 10/60
Valvolë kendore femrore për radijatore
Kod Madhësi njësi / kuti
5074 1/2" 10/60
Koke termostatike M30x1.5
Kod Madhësi njësi / kuti
5079 M30 x 1.5 1/30