Bateri për lavaman class line
Kod Madhësi njësi / kuti
3759 L-11L RR 1
Bateri për lavaman class line
Kod Madhësi njësi / kuti
3757 L11-RR 1
Bateri për bide class line
Kod Madhësi njësi / kuti
3758 L21-RR 1
Bateri për kuzhinë class line
Kod Madhësi njësi / kuti
3755 L42-RR 1
Bateri për dush class line
Kod Madhësi njësi / kuti
3756 L02-RR 1
Bateri për kuzhinë class line
Kod Madhësi njësi / kuti
3754 L-72 RR 1
Bateri për kuzhinë minimal
Kod Madhësi njësi / kuti
1005 N402-RR 1
Bateri për lavaman minimal
Kod Madhësi njësi / kuti
1007 N112-RR 1
Bateri për bide minimal
Kod Madhësi njësi / kuti
1006 N212-RR 1
Bateri për kuzhinë minimal
Kod Madhësi njësi / kuti
1107 N82C-RR 1
Bateri për dush serija minimal
Kod Madhësi njësi / kuti
3753 N02-RR 1
1008 N022-RR 1
Bateri për bide minimal
Kod Madhësi njësi / kuti
3751 N21-RR 0
Bateri për lavaman serija minimal
Kod Madhësi njësi / kuti
3752 N11-RR 1
Tush i vendosur në pllakë serija minimal
Kod Madhësi njësi / kuti
4558 N09S02 RR 1
Bateri për lavaman seria 35
Kod Madhësi njësi / kuti
1105 F112G-RR 1
Bateri për kuzhinë seria 35
Kod Madhësi njësi / kuti
1010 35-F402-RR 1
Bateri për bide seria 35
Kod Madhësi njësi / kuti
1013 35-F212 1
Bateri për dush seria 35
Kod Madhësi njësi / kuti
1011 35-F022 RR 1
Bateri për kuzhinë seria 35
Kod Madhësi njësi / kuti
1003 35-F422-RR 1
Bateri për dush seria 35 e gjatë
Kod Madhësi njësi / kuti
1004 35-F492 RR 1
Bateri për kuzhinë seria 35
Kod Madhësi njësi / kuti
1009 35-F422U RR 1
Bateri për kuzhinë
Kod Madhësi njësi / kuti
1106 F422-RR 1
Bateri për kuzhinë kis
Kod Madhësi njësi / kuti
3603 K40BP-RR 1
Rubinetë e hromuar
Kod Madhësi njësi / kuti
978 HR 1/2-RR 1
977 HR 3/4-RR 1
Rubinetë dekoruese
Kod Madhësi njësi / kuti
976 UKRASNA-RR 1