Ek ventil me filter
Kod Madhësi njësi / kuti
990 1/2 x 1/2 1
991 1/2 x 3/8 1
Ek ventil I kombinuar me filter dhe vazhdues fleksibil
Kod Madhësi njësi / kuti
992 1/2 x 10