Rëshqitëse për dush bateri
Kod Madhësi njësi / kuti
3760 311DBU RR 1
Dush për taret
Kod Madhësi njësi / kuti
1111 332DCR-RR 1
Mbajtëse për dush
Kod Madhësi njësi / kuti
1109 313P-RR 1
Mbajtëse për dush
Kod Madhësi njësi / kuti
1014 318P RR 1
Rëshqitëse për dush
Kod Madhësi njësi / kuti
4199 318P+321XL 1
Set për banjo
Kod Madhësi njësi / kuti
994 ARTE-RR 1
995 FORMA-RR 1
Rolle tefloni
Kod Madhësi njësi / kuti
1101 12М-RR 1
1097 8М-RR 1
Kartrixh - Keramik
Kod Madhësi njësi / kuti
3602 F35-RR 1
3601 F40-RR 1
Kalibrator
Kod Madhësi njësi / kuti
1102 KALIBRATOR 1
Top sifon për dush kabinë inoks
Kod Madhësi njësi / kuti
4551 125x805-RR 1
4552 125x905-RR 1
4553 125x1005-RR 1
4555 125x1205-RR 1
Dorezë për dush
Kod Madhësi njësi / kuti
1108 312-RR 1
Dorezë për dush
Kod Madhësi njësi / kuti
1110 317TH-RR 1
Dorezë për dush
Kod Madhësi njësi / kuti
3604 315DK RR 1
Dorezë për dush
Kod Madhësi njësi / kuti
3999 318 DK 1
Zorë për dush
Kod Madhësi njësi / kuti
973 150CM-RR 1
957 20CM-RR 1
Pastë hermetike
Kod Madhësi njësi / kuti
520 551 1
Gyp mbrojtës
Kod Madhësi njësi / kuti
615 1/2-30CM F-M 1
999 1/2-40CM F-M 1
1000 1/2-50CM F-M 1
1001 1/2-60CM F-M 1
996 3/8-40CM 1
997 3/8-50CM 1
998 3/8-60CM 1
1113 3/4" 1
Mbajtës metali për gypa
Kod Madhësi njësi / kuti
970 1" 1
969 3/4 1
1100 1/2 1
Bulon varëse për bojler
Kod Madhësi njësi / kuti
968 100MM 1
Rozetë e kromuar
Kod Madhësi njësi / kuti
979 MONO HR 3/8 1
948 PLAST.MONO 1
Vazhdues mashkul/femer krom
Kod Madhësi njësi / kuti
965 1/2-10MM 10
964 1/2-15MM 10
963 1/2-20MM 10
962 1/2-25MM 10
961 1/2-30MM 10
Vazhdues mashkul/femer mesing
Kod Madhësi njësi / kuti
959 1/2-15MM 10
958 1/2-20MM 10
972 1/2-25MM 10
971 1/2-30MM 10
Sifon i dyfisht për lavaman
Kod Madhësi njësi / kuti
4556 32 1
4557 40 1
3750 UMIV.HROM 1
Rebrast polusifon
Kod Madhësi njësi / kuti
1098 1"1/4X3-RR 1
1002 95L 1"1/4-RR 1
Rebrast polusifon komplet
Kod Madhësi njësi / kuti
1103 1"1/4-RR 1