ART. 1400 - Lidhese mashkullore mesing per pex gyp
Kod Madhësi njësi / kuti
1 16 X 2.0-1/2" 10/250
2 18 X 2.5-1/2" 10/200
3 22 x 3.0-3/4" 5/120
4 28 x 3.0-1" 5/70
625 32 x 3.0-1" 5/50
ART. 1402 - Lidhse femërore mesing per pex gyp
Kod Madhësi njësi / kuti
5 16 X 2.0-1/2" 10/250
6 18 X 2.5-1/2" 10/200
7 22 x 3.0-3/4" 5/120
8 28 x 3.0-1" 5/70
803 32 x 3.0-1" 5/50
1244 22 x 3.0-1/2" 5/50
ART. 1404 - Lidhse këndore mashkullore mesing per pex gyp
Kod Madhësi njësi / kuti
9 16 X 2.0-1/2" 10/200
10 18 X 2.5-1/2" 10/150
11 22 x 3.0-3/4" 5/120
ART. 1405 - Lidhse këndore femërore mesing per pex gyp
Kod Madhësi njësi / kuti
12 16 X 2.0-1/2" 10/150
13 18 X 2.5-1/2" 10/120
14 22 x 3.0-3/4" 5/80
ART. 1403 - Lidhse dyanësore këndore mesing per pex gyp
Kod Madhësi njësi / kuti
662 16 x 16 10/150
28 22 x 3.0 5/70
ART. 1408 - Te lidhse mashkullore mesing per pex gyp
Kod Madhësi njësi / kuti
15 16 X 2.0-1/2" 10/100
16 18 X 2.5-1/2" 5/80
17 22 x 3.0-3/4" 5/60
ART. 1404 - Lidhse dyanesore per pex gyp
Kod Madhësi njësi / kuti
25 16 X 2.0 10/100
26 18 X 2.5 10/150
27 22 x 3.0 10/50
ART. 1409 - Te lidhse femerore mesing per pex gyp
Kod Madhësi njësi / kuti
18 16 x 2.0-1/2" 10/90
19 18 x 2.5-1/2" 5/70
20 22 x 3.0-3/4" 5/40
ART. 1407 - Te per pex gyp
Kod Madhësi njësi / kuti
590 16 x 16 x 16 10/100
- 18 x 18 x 18 5/60
591 22 x 22 x 22 5/40


ART. 1490P43+1428MP - Albo+box komplet
Kod Madhësi njësi / kuti
21 16 x 1/2" 1/100
22 18 x 1/2" 1/100
ART. 1406 - Albo i jashtem- per ne murë
Kod Madhësi njësi / kuti
588 16 x 1/2" 10/100
Albo 105*
Kod Madhësi njësi / kuti
783 16 x 1/2" 10/100
ART. 1490P43 - Boks plastik i zi
Kod Madhësi njësi / kuti
23 F27 1100
ART. 1490 - Boks plastike i kuq
Kod Madhësi njësi / kuti
1081 F27 1100
ART. 3462W - Lidhse per totra zore femërore
Kod Madhësi njësi / kuti
732 20 x 1.2" 5/100
733 25 x 3/4" 5/75
734 32 x 1" 5/25
ART. 3460W - Lidhse per totra zore mashkullore
Kod Madhësi njësi / kuti
576 20 x 1.2" 5/100
577 25 x 3/5" 5/75
578 32 x 1" 5/25
730 40 x 5/4" 2/20
731 50 x 6/4" 2/10
ART. 1878 - Tapa mashkull nikel
Kod Madhësi njësi / kuti
571 20 x 1.2" 25/100
157 25 x 3/5" 25/100
158 32 x 1" 10/100
159 40 x 5/4" 10/100
160 50 x 6/4" 5/100
ART. 1880 - Tapa femrore mesing
Kod Madhësi njësi / kuti
161 1/2" 25/100
162 3/4" 10/100
163 1" 10/100
164 5/4" 5/100
ART. 1880N - Tapa femrore nikel
Kod Madhësi njësi / kuti
170 1/2" 25/600
171 3/4" 10/300
172 1" 10/200
173 5/4" 5/100
174 6/4" 5/100
ART. 1581 - Reducir mesingu
Kod Madhësi njësi / kuti
111 1/4" x 1/2" 25/100
112 3/8" x 1/2" 25/100
113 1/2" x 3/4" 10/100
114 1/2" x 1" 10/100
115 3/4" x 1 10/100
116 1/2" x 5/4" 5/100
117 1" x 5/4" 5/100
118 1" x 3/8" 5/100